TAILOR-MADE CONSULTING

    

Zapraszamy również do skorzystania z usług przewodnickich i organizatora turystyki PTTK!


ŚRODOWISKO

System transportowy przyjazny środowisku powinien być oparty na systemie ekologicznych i dostosowanych do potoków gałęzi transportu, takich jak kolej, tramwaj, trolejbus i autobus. Kluczowym aspektem jest system transportu publicznego sprawnie konkurujący z transportem samochodowym.

ZASOBY

Nasza działalność czerpie zasoby zwłaszcza z doświadczenia w pracy wśród różnych podmiotów sektora transportu i administracji publicznej. Ponadto współpracujemy ze szkołami wyższymi i prowadzimy nieustanne badania, zwłaszcza w zakresie mobilności miejskiej i sektora przemysłu ciężkiego.

ZASIĘG

Zasięg terytorialny naszej działalności to przede wszystkim Polska. Specjalizujemy się w funkcjonowaniu całego sektora transportu. Ponadto doradzamy podmiotom administracji publicznej w tworzeniu planów zrównoważonego rozwoju, mobilności i optymalizacji sieci komunikacyjnej.PRIORYTETY

Nasze priorytety to rozwój transportu kolejowego, poprawa jego konkurencyjności i dostępności oraz wzrost udziału międzygałęziowego w przewozach pasażerskich i towarowych. W zakresie aglomeracji poprawa mobilności w ruchu pieszym i rowerowym oraz wzrost znaczenia komunikacji publicznej.

MONITORING

Nieustannie monitorujemy rynek transportowy i gospodarkę Europy, aby dostarczyć Państwu fachowej wiedzy i przedstawić najlepsze, sprawdzone już rozwiązania. Jednak naszym zasadniczym celem jest przygotowanie dla Państwa, na podstawie prowadzonych obserwacji i badań, rozwiązań "uszytych na miarę" możliwości i uwarunkowań lokalnych.

PROJEKTY

Do prowadzonych przez nas projektów należą te o zasięgu aglomeracyjnym, regionalnym i krajowym. Zakończyliśmy już projekty, dotyczące dostosowania kolei aglomeracyjnej do rozwijającego się obszaru metropolitalnego, plany transportowe jednostek samorządu terytorialnego, plany eksploatacyjne, obsługi dużych obiektów przemysłowych, strategie obszarów miejskich, przemysłowych i przygotowaliśmy lub opiniowaliśmy koncepcje dla różnych podmiotów administracji publicznej.

Kontakt

Tomasz Radzikowski

ekspert ekonomiki transportu i właściciel

Od 10 lat zajmuję się wykonywaniem analiz w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się transportem, w tym zarządców infrastruktury, operatorów kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych oraz organizatorów transportu. Status doktoranta pozwala mi na poznawanie nowych metod badawczych rynku handlu zagranicznego i rynku transportowego.

  TAILOR-MADE CONSULTING

  TOMASZ RADZIKOWSKI

   • +48 784 514 132
   • ul. Adama Mickiewicza 23/1, 81-832 Sopot

   Usługi turystyczne


   Przewodnik Beskidzki

   III klasy

   Mam duszę podróżnika, więc kiedy tylko mogę wyjeżdżam w góry – te bliskie i dalekie. Tą pasją staram się zarażać innych ludzi jako państwowy przewodnik beskidzki. Doprowadzenie grupy do celu i przekazanie wiedzy na temat odwiedzonych miejsc w swojej istocie zbliżone jest do prowadzenia analiz i dochodzenia do najlepszych rozwiązań, które rekomenduję naszym klientom.W wolnych chwilach działam w Studenckim Kole Przewodników Turystycznych w Gdańsku jako przewodnik beskidzki klasy III (blacha nr 261). Od grudnia 2017 jestem prezesem Koła. Od jesieni 2016 jestem instruktorem przewodnictwa - prowadzę wykłady i praktyki na Kursie Przewodnika Beskidzkiego.
   Zapraszam do skorzystania z moich usług przewodnika beskidzkiego i organizatora turystyki PTTK.

    Organizator

    Imprez na Orientację

     Posiadam uprawnienia (OInO nr 6/162/2017) i szerokie doświadczenie w organizacji Imprez na Orientację. Zarówno w organizacji całej imprezy (MnO "Stolemik" w ramach Pucharu AKK GDAKK i XLII NMnO "Darżlub"), jak i pojedynczych tras na imprezach.